Karaoke Singing 2020

Karaoke Singing 2020 Participant Videos.
**Click on the link below to view each participants performance**

Adults Karaoke Singing - Indian

Bineeta Adityan https://youtu.be/W4pgzCEuoPM

John Martin Mampilly https://youtu.be/NYynnHVTJ0E

Krithika Ramanathan https://www.youtube.com/watch?v=_sZiMvXeyoY

Kurian John https://youtu.be/LR1w4FFg5Ms

Mahesh Balagangadhar https://youtu.be/EDkHcytgWTU

Nitty George https://youtu.be/-zUEB1fe-Vo

Roshin Adukkath https://youtu.be/a8RfpV3zffQ

Sandeep Panicker https://www.youtube.com/watch?v=_0v6iN-FfY4

Sheeba KS https://youtu.be/dUbekFXprDE

Sheeba Sarath https://youtu.be/ytz3_4T7aSg

Shelley Prabhakaran https://youtu.be/ZyiBw1rh78E

Shreehari Pillai https://www.youtube.com/watch?v=WG6WulLDcsc

Sreehari Girish Kumar https://www.youtube.com/watch?v=0SEgcMXgkWs

Vimal Venugopal https://youtu.be/3G4DZBuXt4U